SUKCES STUDENTÓW DUALNYCH KIERUNKU LOGISTYKA W PKP INTERCITY


Pod koniec maja dwoje studentów dualnych z kierunku Logistyka – Marta RosłońKrzysztof Boguń (III rok studiów stacjonarnych) – uczestniczyli w rekrutacji na stanowisko Dyspozytora Drużyn Konduktorskich w PKP Intercity S.A. (Zakład Zachodni). Po rozmowach kwalifikacyjnych, które były dla Nich dużym wyzwaniem i kolejnym nowym doświadczeniem, w dniu 07.06.2021 r. podpisali stosowne umowy o pracę.

Do obowiązków studentów na nowym i bardzo odpowiedzialnym stanowisku będzie należało m.in.:

  • zapewnienie obsad pociągowych oraz
  • prowadzenie dokumentacji czasu pracy drużyn konduktorskich.

Zgodnie z mottem naszej Uczelni ,,Kształcimy praktycznie” – owocny czas, jaki Marta i Krzysztof spędzają (od lutego 2020 r.) na studiach dualnych w PKP Intercity, pozwala im zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.

Studentom gratulujemy zaangażowania w rozwój swoich kompetencji i życzymy powodzenia w realizacji nowych obowiązków!

Za doskonałą opiekę nad studentami dziękujemy Panu Radosławowi Kyci – Naczelnikowi Sekcji Handlowej (PKP Intercity – Wrocław)

Obrazek ma charakter ozdobny

Na zdjęciu od lewej: Radosław Kycia (Naczelnik Sekcji Handlowej), Marta Rosłoń, Krzysztof Boguń,
Rafał Nowakowski (Dyrektor Zakładu)