SYSTEM REKRUTACJI ONLINE – studia I i II stopnia


Szanowni Kandydaci,

pragniemy poinformować, iż w procesie elektronicznej rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu należy pamiętać, że formularz rekrutacyjny będzie mógł zostać zarejestrowany dopiero w momencie podania numeru świadectwa dojrzałości (w wypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia) lub numeru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w wypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia).

W chwili, gdy oczekujecie Państwo na wyżej wymienione dokumenty zapraszamy do REJESTRACJI w naszym systemie. Dzięki temu będziemy mogli wysłać Państwu, np. skierowanie do lekarza medycyny pracy.

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 25
tel. 74 641 92 05

email:  rekrutacja@pwsz.com.pl