SZKOLENIE SIX-SIGMA – „CZY WARTO (SIĘ) DOSKONALIĆ?”


W dniu 29.06.2021 r. dr Beata Detyna uczestniczyła w szkoleniu Six Sigma pt. „Czy warto (się) doskonalić?”

Organizatorem szkolenia (online) była firma konsultingowa z Krakowa LUQAM oraz Opexity.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • historia powstania oraz istota koncepcji Six Sigma,
  • wykorzystanie Six Sigma do redukcji kosztów i optymalizacji procesów,
  • koszty jakości,
  • sposoby zastosowania Six Sigma poza projektami,
  • prezentacja Six Sigmy w ramach trzech płaszczyzn:
  • strategicznej – dotyczącej procesów, KPI i zarządzania Sigmą w organizacji,
  • taktycznej (projektowej) – w zakresie stosowania metodologii DMAIC oraz
  • kulturowej – dotyczącej kultury Sigmowej w organizacji.