Techniki dentystyczne


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE (studia stacjonarne)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3,5 roku (7 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: propedeutyki protetyki i ortodoncji, propedeutyki chirurgii szczękowo-twarzowej, technik protetycznych, technik ortodontycznych, stomatologii estetycznej, implantologii, materiałoznawstwa techniczno-dentystycznego

Perspektywy zatrudnienia: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, prywatne pracownie i laboratoria protetyczne, prywatne kliniki stomatologii estetycznej i protetyki, producenci materiałów i urządzeń protetycznych, przedstawicielstwa handlowe, własne pracownie techniczno-dentystyczne, prywatne kliniki stomatologii estetycznej i protetyki.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Program studiów 2021/2022
SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY