UMÓW WIZYTĘ W UCZELNI


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno studentów, jak i pracowników Uczelni, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt w siedzibie Uczelni – w poszczególnych jej biurach, a w miarę możliwości realizowanie zapytań w formie mailowej.

Działania Uczelni są zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dbajmy o siebie i innych poprzez stosowanie zasady: MASECZKA, DYSTANS, DEZYNFEKCJA.