WIZYTA STUDYJNA ON-LINE STUDENTÓW ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


18 maja 2021 roku studenci II roku stacjonarnych studiów z kierunku Administracja I stopnia w ramach przedmiotu Postępowanie administracyjne. Część ogólna odbyli wizytę studyjną online w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”

Celem wizyty studyjnej była analiza postępowań prowadzonych przez organy województwa oraz marszałka województwa, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Studenci zostali zapoznani również z systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, wykorzystywanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.