WIZYTA STUDYJNA ON-LINE W FIRMIE CCC


8 czerwca 2021 r. studenci stacjonarnych z kierunku Administracja uczestniczyli online w spotkaniu z przedstawicielami Działu Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju CCC S. A. – największej detalicznej spółki obuwniczej w Europie Środkowej i jednym z największych producentów obuwia w Europie.

W trakcie spotkania studenci mieli okazję poznać profil działalności grupy kapitałowej CCC oraz działania podejmowane w związku z realizacją przyjętej w 2020 r. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy CCC na lata 2020-2022.

Główne obszary Strategii to:

  • odpowiedzialny produkt,
  • odpowiedzialność za środowisko naturalne,
  • odpowiedzialność wobec pracowników i społeczeństwa.

Warto podkreślić, że Grupa CCC przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Fashion Industry Charter for Climate Action. Tym samym Spółka znalazła się w gronie globalnych liderów z branży, którzy zobowiązują się do wspólnej walki o zrównoważoną modę i prowadzenia biznesu w sposób przeciwdziałający zmianom klimatu.