WIZYTA STUDYJNA ON-LINE W FIRMIE TMMP


15 czerwca 2021 roku studenci III roku stacjonarnych studiów Administracji I stopnia w ramach przedmiotu Podstawy prawa ochrony środowiska uczestniczyli w wizycie studyjnej online w Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Wizyta była elementem realizacji współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – „Stawiamy na kształcenie praktyczne!”.

Studenci mieli okazję poznać założenia planu Toyota Environmental Challenge 2050, w którym Toyota zobowiązała się do niemal całkowitej redukcji ilości CO2, emitowanego w wyniku działalności firmy. Realizacja planu zakłada ekologiczne zarządzanie odpadami i zużyciem wody oraz ochronę przyrody i rewitalizację terenów dotkniętych działalnością człowieka.