WRĘCZONE ZOSTAŁY DYPLOMY DOKTORSKI I HABILITACYJNY DLA DR HAB. BEATY DETYNY ORAZ DR. PIOTRA SYLWESTRZAKA


Jest nam miło poinformować, że w dniu 04.10.2021 r. podczas Inauguracji roku akademickiego 2021/2022 na Politechnice Częstochowskiej wręczone zostały dyplomy habilitacyjne i doktorskie. Z naszej Uczelni dyplom habilitacyjny odebrała Pani dr hab. Beata Detyna, a doktorski Pan dr Piotr Sylwestrzak. Uroczystość odbyła się na Wydziale Zarządzania, a dyplomy wręczył prof. dr hab. inż. Norbert Szczygiol. Podziękowania za opiekę naukową z rąk J.M. odebrał także prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, promotor pracy doktorskiej dr. P. Sylwestrzaka. Oba stopnie naukowe zostały nadane w dyscyplinie nauk społecznych, w dziedzinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Przypomnijmy, że stopień naukowy dr hab. Beacie Detynie przyznano na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Dojrzałość procesowa szpitali a jakość usług medycznych oraz aktywności naukowej stanowiącej znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Pan dr Piotr Sylwestrzak przygotował natomiast dysertację pt. Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych a rzeczywistość rozszerzona.

Dołączamy zdjęcia, które wykonał dr inż. Tomasz Geisler.