Wyjazdy pracowników


EU flag-Erasmus+_vect_POS logo www

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i przyjazdy pracowników przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA)

Cel wyjazdu

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi PWSZ AS w Wałbrzychu podpisała umowę o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej danego kierunku, w ramach Programu Erasmus+, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów.
W kontakcie z uczelnią zagraniczną należy zaproponować i przygotować Porozumienie o programie nauczania (wykłady, seminaria, warsztaty, etc.) – tzw. Mobility Agreement For Teaching. Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać kilka dni (praktykowany w PWSZ okres pobytu to 2-5 dni). Nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych, jeśli wyjazd trwa od 2 do 5 dni (jeżeli dłużej, to większa liczba godzin zajęć).
Uwaga: do kategorii STA zalicza się także przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw, którzy przyjeżdżają na zaproszenie uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami uczelni zapraszającej. Chęć realizacji takiego zaproszenia powinna być każdorazowo zgłoszona do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Wsparcie finansowe

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w roku akademickim 2021/2022:

Grupa  Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w EUR przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni
 I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 180
 II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140

Uczelnie partnerskie

Wykładowcy PWSZ mogą zrealizować zajęcia w jednym z przeszło trzydziestu europejskich ośrodków partnerskich (uniwersytetów, politechnik).

Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/ErasmusWalbrzych

Formularze, dokumenty i komunikaty

Zasady finansowania i kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu

Wyszukiwarka „International Staff Week”Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT)

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (przedsiębiorstw, organizacji) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy (szkolenie, seminarium, warsztaty, wizyta studyjna etc.).
Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni (praktykowany w PWSZ okres pobytu to 5 dni). Wyjazd tego typu wymaga przygotowania Porozumienia o programie szkolenia – tzw. Mobility Agreement For Training zaakceptowanego przez trzy strony: uczestnika, PWSZ AS w Wałbrzychu i instytucję przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd. Porozumienie o programie szkolenia określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w miesiącu październiku roku akademickiego, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STT są identyczne jak przy wyjazdach wykładowców (patrz tabela wyżej).

Formularze, dokumenty i komunikaty
Zasady finansowania i kwalifikacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe (STT) w ramach Programu Erasmus+ w PWSZ AS w Wałbrzychu

Wyszukiwarka „Erasmus Staff Training”