Wypadki przy pracy


Rekrutacja od 10 sierpnia 2021 r. do 15 października 2021 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
2. Nazwa kursu doskonalącego: Wypadki przy pracy, choroby wirusowe i ocena ryzyka zawodowego w służbie zdrowia
3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny

4. Adresaci, uzyskane kompetencje:
Kurs przeznaczony jest dla pracowników bhp w szpitalach, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, sanatoriów, osób chcących poznać procedury postępowania powypadkowego, procedury i metody oceny ryzyka zawodowego, zasady dokumentowania oceny ryzyka zawodowego.

5. Opis kwalifikacji /umiejętności/ uzyskanych po ukończeniu szkolenia
Nabycie umiejętności przeprowadzania postępowania powypadkowego. Sporządzanie protokołów: wysłuchania poszkodowanego, wysłuchania świadka, oględzin miejsca wypadku, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz statystycznej karty statystycznej karty wypadku. Ocena ryzyka zawodowego w placówkach medycznych. Metody oceny ryzyka zawodowego, dokumentacja. Obciążenia pracowników w placówkach leczniczych – obciążenie fizyczne, obciążenie psychiczne pracą. Ocena ryzyka zawodowego w placówkach medycznych. Dobór metody oceny, charakterystyka stanowiska, identyfikacja zagrożeń, wartościowanie ryzyka, działania profilaktyczne.


6. Czas trwania szkolenia:
8 godzin.

7. *Opłata: 300 zł+ 23 % VAT

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT, w pozostałych przypadkach należy doliczyć 23% VAT, tj. 69 zł

 

Uwaga!
Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kursu to 10 osób

Więcej informacji:
mgr Joanna Augustyniak
pok. 24, tel.: +48 74 641-92-25
jaugustyniak@pwsz.com.pl

 8.  Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój 24