XV KONFERENCJA NAUKOWA „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMII, ZARZĄDZANIA, FINANSÓW, UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI”


11.06.2021 roku odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa – „Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości” (online). Konferencję zorganizował Wydział Nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Naszą Uczelnię reprezentowały dr Beata Detyna oraz dr Beata Mucha.

W ramach udziału w Konferencji dr Beata Detyna przygotowała publikację pt. Narzędzia SPC w controllingu jakości szpitala. Przygotowany materiał zaplanowany jest do publikacji jako rozdział w monografii naukowej (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości), wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (Wydawnictwo to znajduje się na liście Wydawnictw Naukowych) – planowane 20 pkt.

Streszczenie

Celem publikacji jest prezentacja wykorzystania kart kontrolnych w ramach statystycznej kontroli procesów szpitalnych (SPC – ang. Statistical Process Control) – które zdaniem autorki mogą stanowić istotne wsparcie systemu controllingu jakości placówek medycznych. W publikacji przedstawiono istotę kart kontrolnych Shewhart’a jako klasycznych narzędzi SPC i ich potencjał w monitorowaniu jakości procesów i usług medycznych. Zaprezentowano przykład wykorzystania kart kontrolnych oraz wskaźników zdolności jakościowej procesów dla średniego procentowego stopnia wykorzystania łóżek w badanym szpitalu, w sześciu kolejnych latach. Obiektem badawczym był szpital publiczny woj. dolnośląskiego, zabiegowy (wielospecjalistyczny), świadczący usługi medyczne na poziomie III stopnia, w ramach klasyfikacji zgodnej z Systemem Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej zwanej potocznie PSZ lub siecią szpitali. W części podsumowującej zaprezentowano niezbędne warunki implementacji narzędzi SPC w systemie controllingu jakości w szpitalach – w tym liczne pytania na które przed wdrożeniem konkretnych narzędzi powinna odpowiedzieć kadra zarządzająca szpitalem.

 

Natomiast dr Beata Mucha była czynnym uczestnikiem wydarzenia – przygotowała i wygłosiła referat pt. Obsługa klienta w Urzędzie w czasie pandemii Covid-19dzie Miasta Jelenia Góra, który również zostanie opublikowany w monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (Wydawnictwo to znajduje się na liście Wydawnictw Naukowych) – planowane 20 pkt.

Obrazek ma charakter ozdobny