Zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia


Zgodnie z Uchwałą nr 45/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie określenia warunków zaliczenia pracy/stażu/wolontariatu na poczet praktyki zawodowej, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o zaliczenie pracy zawodowej na poczet całości lub części praktyki studenckiej na podstawie udokumentowanej pracy zawodowej w kraju lub za granicą lub udokumentowanej nieodpłatnej formy zatrudnienia (np. wolontariatu, stażu), zgodnej z profilem i obszarem/obszarami kształcenia na danym kierunku i specjalności studiów.

Druki do pobrania:

Uchwała 55-2020 – zaliczenie pracy i innej aktywności

Wniosek o zaliczenie pracy na poczet praktyki zawodowej

Zaświadczenie o zatrudnieniu-zwolnienie z praktyki

Opinia koordynatora i decyzja opiekuna

Zaświadczenie o wolontariacie

Ankieta dla pracodawcy