Zarządzanie


Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 lata (6 semestrów)
Forma i profil kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne, profil praktyczny
Tytuł uzyskany po ukończeniu studiów: licencjat

Tematyka studiów: zajęcia praktyczne z zakresu, m.in.: mikro- i makroekonomii, rynków między – narodowych, marketingu, analizy strategicznej przedsiębiorstw, projektowania modeli biznesowych, zarządzania strategicznego, Lean Managementu, zarządzania HR, systemów i technologii informatycznych w zarządzaniu, gier biznesowych, prawnych i etycznych aspektów biznesu Perspektywy zatrudnienia: instytucje finansowe, instytucje ubezpieczeniowe, międzynarodowe korporacje, firmy i instytucje administracyjne, własna działalność gospodarcza.

Wymagane przedmioty w procesie rekrutacji:
PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy
PRZEDMIOT DO WYBORU: matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Program studiów 2021/2022

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW