Zasady przyjęć na studia i odpłatności


REKRUTACJA NA TRZYLETNIE I TRZYIPÓŁLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Chcesz dostać się na studia? Sprawdź jakie przedmioty będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

Lp.

Nazwa kierunku

Forma studiów

Forma kwalifikacji

1. Administracja

stacjonarne, niestacjonarne

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy

PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

2.

Architektura wnętrz

stacjonarne PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy

PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, historia sztuki, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

3.

Dietetyka

stacjonarne

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy

PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

4. Filologia angielska

stacjonarne, niestacjonarne

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język angielski

PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, język obcy, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

5. Kosmetologia

stacjonarne, niestacjonarne

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy

PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

6.

Logistyka

stacjonarne, niestacjonarne

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy

PRZEDMIOT DO WYBORU: matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

7.

Pedagogika

stacjonarne, niestacjonarne

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy

PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

8. Pielęgniarstwo

stacjonarne

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy

PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

9. Techniki dentystyczne

stacjonarne

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy

PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

10. Zarządzanie

stacjonarne, niestacjonarne

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy

PRZEDMIOT DO WYBORU: matematyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

11. Grafika użytkowa z reklamą

stacjonarne

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy

PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, historia, historia sztuki, fizyka, chemia, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie

12. Ochrona klimatu i środowiska **

stacjonarne, niestacjonarne**

PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY: język obcy

PRZEDMIOT DO WYBORU: język polski, matematyka, informatyka, historia, fizyka, chemia, biologia, geografia lub wiedza o społeczeństwie

** Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MEiN

PAMIĘTAJ!
Jeżeli dla danego kierunku zostało wskazanych kilka przedmiotów z możliwością wyboru, otrzymasz punkty tylko za jeden przedmiot, z którego uzyskałaś/łeś najlepszy wynik!

 

ETAPY REKRUTACJI

Etap pierwszy obejmuje:

 1. obowiązkową elektroniczną rejestrację kandydatów (kliknij tutaj > Omnis – PWSZ Wałbrzych )
 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na konto bankowe uczelni, więcej informacji znajdziesz tutaj > Zasady przyjęć na studia i odpłatności | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu (pwsz.com.pl)

Etap drugi obejmuje:

 1. złożenie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich dokumentów, o których mowa tutaj: Zasady przyjęć na studia i odpłatności | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu (pwsz.com.pl)
 2. sprawdzenie poprawności wyliczeń punktów, średniej z ocen oraz zgodności pozostałych danych kandydata z danymi podanymi przy rejestracji elektronicznej,
 3. przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów, w tym list rezerwowych.

 ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

W celu rejestracji musisz:

 1. założyć konto rejestracyjne w naszym systemie rekrutacji online,
 2. dokonać wyboru kierunku,
 3. wypełnić i zatwierdzić kwestionariusz kandydata zawierający dane osobowe oraz zamieścić kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm (najlepiej w rozdzielczości 3264 x 2448 pikseli),
 4. wpisać wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów, za które przysługują punkty rekrutacyjne a w przypadku studiów drugiego stopnia uzyskaną średnią ocen,
 5. wnieść opłatę rekrutacyjną, nie później niż do dnia zamknięcia rejestracji, na numer konta bankowego uczelni wygenerowany przez system.

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Lp.

Nazwa kierunku

Forma studiów

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

1. Administracja

X

X

Obywatele polscy, którzy ukończyli studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, więcej informacji znajdziecie w Uchwale rekrutacyjnej.

Wymagane dokumenty Studia pierwszego stopnia Studia drugiego stopnia
kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię
kopia świadectwa dojrzałości
(oryginał do wglądu uczelni)
kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
(oryginał do wglądu uczelni)
kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu
jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości 3264 x 2448 pikseli,
dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku
(skierowanie dostępne w uczelni-można je dostać także online) *
opłata rekrutacyjna – potwierdzenie wpłaty**

** Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.

Uwaga! Jeśli ubiegasz się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek musisz  każdorazowo złożyć odrębny komplet dokumentów oraz dokonaniać wymaganej opłaty rekrutacyjnej.

Masz więcej pytań? Zadzwoń do nas, chętnie pomożemy:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich – pokój 26

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

GODZINY URZĘDOWANIA:
od poniedziałku do piątku 9.00-15:00

tel.: +48 74-641-92-03
        +48 74 641-92-04

email:  rekrutacja@pwsz.com.pl

Terminy rekrutacji wrześniowej:

 • 31.07.2021-20.09.2021 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie dokumentów od kandydatów;
 • do 20.09.2021 – złożenie dokumentów papierowych w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (pokój 26);
 • 21 – 22.09.2021 – prace Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 • 23.09.2021 – ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie OMNIS.

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się druga rekrutacja uzupełniająca:

 • 24.09.2021-29.09.2021 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów;
 • do 29.09.2021 do godziny 12.00 – złożenie dokumentów papierowych w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (pokój 26);
 • 29.09.2021 od godziny 13.00 – prace Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
 • 29.09.2021 od godziny 15.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie OMNIS.

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 (Logistyka II stopnia):

 1. 10.01.2022-10.02.2022 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów i przyjmowanie od kandydatów dokumentów,
 2. 11.02.2022 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,
 3. 11.02.2022 – ogłoszenie wyników.

Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi. Wysokość odpłatności za studia niestacjonarne ustala corocznie Rektor. Dotychczas opłata ta była najniższa w całym regionie wałbrzyskim. Nie pobieramy dodatkowych opłat typu wpisowe lub za egzamin dyplomowy.


Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów na studiach niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 (studia pierwszego stopnia)

Kierunek studiów Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna  

(semestr zimowy – 4 raty)

(semestr letni – 4 raty)

Administracja I 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
II 3800,00 zł 1900,00 zł 475,00 zł
III 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł
Architektura wnętrz           I 4400,00 zł 2200,00 zł 550,00 zł
II 4600,00 zł 2300,00 zł 575,00 zł
III 4800,00 zł 2400,00 zł 600,00 zł
Dietetyka I 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł
II 4400,00 zł 2200,00 zł 550,00 zł
III 4600,00 zł 2300,00 zł 575,00 zł
Filologia

(angielska)

I 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
II 3800,00 zł 1900,00 zł 475,00 zł
III 4200,00 zł 2100,00 zł 525,00 zł
Kosmetologia I 3600,00 zł 1800,00 zł 450,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł
III 4400,00 zł 2200,00 zł 550,00 zł
Logistyka I 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
II 3800,00 zł 1900,00 zł 475,00 zł
III 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł
IV 2000,00 zł 500,00 zł
Pedagogika I 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
II 3800,00 zł 1900,00 zł 475,00 zł
III 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł
Zarządzanie I 3600,00 zł 1800,00 zł 450,00 zł
II 3800,00 zł 1900,00 zł 475,00 zł
III 4000,00 zł 2000,00 zł 500,00 zł

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek studiów Rok studiów Opłata roczna Opłata semestralna  

(semestr zimowy – 4 raty)

(semestr letni – 4 raty)

Administracja I 3400,00 zł 1700,00 zł 425,00 zł
II 3800,00 zł 1900,00 zł 475,00 zł

Opłatę ratalną za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:

Terminy wnoszenia opłat ratalnych za usługi edukacyjne – semestr zimowy

I rata

– do 20 października

II rata

– do 15 listopada

III rata

– do 15 grudnia

IV rata

– do 15 stycznia

 

Terminy wnoszenia opłat ratalnych za usługi edukacyjne – semestr letni

I rata

– do 15 marca

II rata

– do 15 kwietnia

III rata

– do 15 maja

IV rata

– do 15 czerwca

Warunki i zasady pobierania opłat

OPŁATA REKRUTACYJNA WYNOSI 85 ZŁ I NALEŻY JEJ DOKONAĆ NA RACHUNEK BANKOWY UCZELNI: 

Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Student studiów niestacjonarnych otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat czesnego, umożliwiający identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni.

Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko studenta, numer albumu, nazwę kierunku, którego dotyczy opłata.

Student może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub części. Tryb i warunki zwalniania z opłat określa Uchwała Senatu, kliknij tutaj > Uchwała Senatu 

Zwrot opłat

W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów opłata podlega w całości zwrotowi.
Wniosek do pobrania, kliknij tutaj > wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zarządzenia

 1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku akademickim 2021/22 wynosi 85 zł.

 1. W jaki sposób należy uiścić opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na rachunek bankowy Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Alior Bank: 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Ze względu na czas księgowania opłata rekrutacyjna pojawia się na koncie kandydata z reguły w ciągu 2-3 dni roboczych od zlecenia płatności. Kandydaci nie muszą przesyłać potwierdzenia opłaty na adres e-mail rekrutacji.

 1. Czy w przypadku rejestracji na dwa kierunki studiów opłatę rekrutacyjną wpłacam tylko raz?

Nie. Jeżeli kandydat na studia rejestruje się na więcej niż jeden kierunek studiów zobowiązany jest do dokonania opłaty rekrutacyjnej odrębnie dla każdego kierunku studiów.

 1. Czy opłatę rekrutacyjną mogę dokonać za pośrednictwem poczty?

Tak. Wpłata na poczcie jest jedną z możliwych form płatności, jednak zdarza się, że takie wpłaty księgowane są na koncie kandydata nieco dłużej niż 2-3 dni robocze.

 1. Czy zmiana kierunku studiów wymaga wniesienia kolejnej opłaty rekrutacyjnej?

Zmiana kierunku studiów, zmiana formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną lub odwrotnie nie wymagają kolejnych opłat.

 1. Opłata rekrutacyjna jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co należy w tej sytuacji zrobić?

Opłata rekrutacyjna (dokonywana przelewem bankowym lub na poczcie) księgowana jest na rachunku bankowym PWSZ Wałbrzych w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Jeśli opłata nie została zaksięgowana, należy:

 • sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego, na które została wysłana;
 • sprawdzić czy nie wróciła na rachunek bankowy, z którego została wysłana;
 • jeśli wróciła, należy interweniować we własnym banku.

Uwaga! W każdym przypadku kandydat obowiązany jest zachować dowód wpłaty i na życzenie okazać go w trakcie składania dokumentów.

 1. W jakim terminie od zarejestrowania się należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż do podanego w kalendarium rekrutacji ostatniego dnia wskazanego terminu obowiązkowej elektronicznej rejestracji i przyjmowania od kandydatów dokumentów na studia. Kandydaci czekający do ostatniej chwili i rejestrujący się ostatniego dnia, muszą tego samego dnia wnieść opłatę rekrutacyjną. Podczas kwalifikacji liczy się data wniesienia opłaty rekrutacyjnej, a nie jej zaksięgowania.

 1. Czy możliwy jest zwrot opłaty rekrutacyjnej?

Opłata rekrutacyjna może zostać zwrócona na pisemny wniosek kandydata w następujących przypadkach:

 1. kandydat dokonał opłaty rekrutacyjnej w niewłaściwej wysokości,
 2. kandydat zrezygnował z rekrutacji przed terminem kwalifikacji,
 3. kierunek studiów, na który kandydat aplikował, nie został uruchomiony.

9. Ile wynosi opłata na studiach niestacjonarnych na
poszczególne kierunki studiów?

Opłata za usługi edukacyjne (tzw. czesne) zawarta jest w zarządzeniu rektora na dany rok akademicki.

 1. Gdzie znajdę informacje o wysokości opłat na studiach niestacjonarnych?

Informacje o wysokości opłat na studiach niestacjonarnych można znaleźć na stronie internetowej Uczelni: www.pwsz.com.pl, zakładka: Dla kandydata

 1. Czy opłatę za studia mogę wnieść w ratach?

Tak. Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz terminów ich wnoszenia student może wnieść opłatę za studia:

 • jednorazowo (opłata roczna) – w terminie do 20 października danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub do 15 marca danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego;
 • semestralnie:
  1. za semestr zimowy do 20 października danego roku akademickiego;
  2. za semestr letni: do 15 marca danego roku akademickiego, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 20 lutego danego roku akademickiego;
 • w ratach (max 8 rat): za semestr zimowy (4 raty) – do 15 każdego miesiąca; za semestr letni (4 raty) – do 15 każdego miesiąca.
 1. Czy inna osoba może uiścić opłatę za studia lub opłatę rekrutacyjną (np. członek rodziny/pracodawca)?

Tak, wówczas należy w tytule przelewu podać poprawne dane studenta: imię i nazwisko, oraz kierunek studiów. W przypadku osób już przyjętych na studia numer albumu.

 1. Opłata jeszcze nie została zaksięgowana. Dlaczego? Co mam w tym przypadku zrobić?

Opłata dokonywana przelewem bankowym księgowana jest w terminie ok.1-2 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Jeżeli opłata nie została zaksięgowana, należy:

 1. sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego, na które opłata została przesłana,
 2. sprawdzić czy opłata nie wróciła na rachunek bankowy studenta/kandydata,
 3. jeśli opłata wróciła – należy interweniować w banku.
 1. Czy w ciągu toku studiów wysokość opłaty za studia może ulec zmianie?

Nie. Wysokość opłat ustalona w chwili podjęcia studiów obowiązuje przez cały okres kształcenia.

 1. Czy zaświadczenie od lekarza medycyny pracy jest obowiązkowe na wszystkich kierunkach studiów?

– Tak, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy musi dostarczyć kandydat na studia pierwszego stopnia niezależnie od wybranego kierunku studiów. Zaświadczenie nie jest wymagane od kandydatów, którzy chcą podjąć studia drugiego stopnia (magisterskie).

 1. Czy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów może wystawić inny lekarz niż lekarz medycyny pracy?

-Nie, zaświadczenie musi być wystawione wyłącznie przez lekarza medycyny pracy.

 1. Czy otrzymam skierowanie na badania lekarskie?

– Tak, w tym celu należy zgłosić się z dowodem osobistym do Działu Nauczania i Spraw Studenckich, pok. 25, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie rekrutacji on-line.

 1. Gdzie mogę wykonać badania lekarskie, wymagane w procesie rekrutacji?

Badania lekarskie, na podstawie skierowania wydanego przez uczelnię można wykonać np. w wybranej przychodni w Wałbrzychu, w której przyjmuje lekarz medycyny pracy lub w przychodni w miejscu swojego zamieszkania.

– Przykładowe przychodnie w Wałbrzychu:

 1. Intermed. Gabinet medycyny pracy. Rogala Z., ul. Lubelska 1, Wałbrzych
 2. Przychodnia Specjalistyczna Regina i Walenty Śliwa Spółka jawna z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21
 3. NSZOZ „Przychodnia Krzysztof”, ul. B. Chrobrego 2 Wałbrzych

5. Czy mogę dostarczyć zaświadczenie lekarskie po zakończonej rekrutacji?

– Nie, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku studiów jest dokumentem obowiązkowym, a jego brak oznacza niedopełnienie wymogów formalnych w procesie rekrutacji i skutkuje nieprzyjęciem na studia w bieżącym roku akademickim.

 1. Czy mogę nie dostać się na studia, jeżeli lekarz medycyny pracy stwierdzi przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym przeze mnie kierunku?

– Tak, złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Uchwała rekrutacyjna 2021/2022:

Uchwała nr 43/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobów przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2021/2022

 

Uchwała nr 74/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 43/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobów przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2021/2022

 

Uchwała nr 21/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 43/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobów przeprowadzenia rekrutacji na studia wyższe stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2021/2022