ZMARŁA DR KLAUDIA STELMASZCZYK-BORSZOWSKA


Ktoś tutaj był i był,

a potem nagle zniknął

i uporczywie go nie ma

Wisława Szymborska

 

Każda śmierć przyjmowana jest z głębokim smutkiem i żalem, ale śmierć naszej koleżanki, wykładowczyni w szczególny sposób przygnębiła całą społeczność akademicką – 22 maja 2021 r. zmarła doktor Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska – osoba zaangażowana w sprawy dydaktyczne i organizacyjne Instytutu Społeczno-Prawnego, lubiana i szanowana przez wielu studentów, nauczycieli i pracowników uczelni.

Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska pracowała w naszej uczelni od 2014 r., prowadziła zajęcia, w tym seminaria, dla studentów kierunku administracja, była zastępcą dyrektora Instytutu, członkiem Senatu, a od 2020 r. wspomagała nasze przedsięwzięcia w charakterze eksperta otoczenia społeczno-gospodarczego w Kierunkowym Zespole ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku administracja.

W naszej pamięci pozostanie na zawsze osobą pogodną, uśmiechniętą, pełną uroku, pomocną i wrażliwą na potrzeby innych ludzi.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Władze uczelni, pracownicy i studenci